Vašek Dobiáš

Dva světy - I.

12.07.2015 00:00
Dva světyNázev kázání v nás může evokovat (= vybavit představu) film "Jeden svět nestačí", bondovku z roku 1999 nebo pro žamberáky název kavárny "Dva světy". Já mám na mysli svět viditelný a svět neviditelný, materiální a duchovní. Skutečně existují dva světy, které se navzájem ovlivňují...
Celý článek

První generace

28.06.2015 00:00
První generaceNa první pohled se to nezdá, ale stali jsme se průlomovou generací charismaticko - evangelikálního sboru, který by měl pokračovat a růst. Prošli jsme neskutečnými útoky Nepřítele, který z nás nemá žádnou radost. Stali jsme se pro něj nebezpeční. Naučili jsme se a rosteme v...
Celý článek

Rodová pouta

15.06.2015 05:10
Rodová pouta Minule Vládík mluvil o hříchu v životě křesťana a jak s ním naložit. Jak si nenechat zaplevelit mysl svazující mocí hříchů. Podle epištoly Galatským jsou "ovoce těla" naší neproměněné tělesnosti do obrazu Krista. Dnes bych chtěl promluvit něco o rodových poutech.  Jak...
Celý článek

Hloupost

31.05.2015 05:08
HloupostV Žalmu 85 jsou ukázány dva světy. Jedním je nebe s milujícím Bohem a druhým je "Prvorozený syn" - Izrael a život na zemi. Jak víme, je zde smluvní vztah - Zákon. Byl vydán skrze Mojžíše a vyvolený národ se smluvně zavázal, že bude poslouchat Boha a dodržovat jeho přikázání a...
Celý článek

Náboženská slepota

17.05.2015 16:52
Náboženská slepotaJežíš uzdravil slepého od narození a představitelé vyvoleného národa Izraele s tím měli problém. Herec Töpfer jednou v nějakém pořadu vyprávěl židovské vtipy. Pak přešel do vážnější polohy a řekl, že když se dva rabíni (učitelé zákona) sejdou, tak výsledkem jsou tři...
Celý článek

Boží děti

03.05.2015 00:00
Boží dětiVzpomněl jsem si na televizní šot ve zprávách. V srpnu 2013 prošel Prahou duhový pochod homosexuálů.  V čele průvodu šel i literární historik Martin C. Putna, který nesl transparent "VŠICHNI JSME DĚTI BOŽÍ". To mě udeřilo do očí a vyvolalo ve mně nesouhlas. Přesto někde vzadu...
Celý článek

Služebník Hospodinův

19.04.2015 00:00
Služebník HospodinůvPodle Novotného slovníku označoval hebrejský výraz " cebed JHVH" každé ctitele Hospodinova na rozdíl od ctitele Bálova resp. všech pohanských bohů. Ve Staré smlouvě jde o každého, kdo uznává Hospodina jako svého Pána. Tedy někoho, kdo je pro něj nejvyšší duchovní autoritou....
Celý článek

Chvály a uctívání

29.03.2015 00:00
Chvály a uctívání Na internetu se čas od času objeví články a diskuse na téma chval a uctívání. Jsou vždy od evangelikálních křesťanů, kteří spíše kritizují, než aby podali zasvěcený pohled na tuto oblast zbožnosti. Je to ke škodě věřících v našem národu. Satan má z takových křesťanů...
Celý článek

Nesení kříže a nemoci

01.03.2015 00:00
Nesení kříže a nemoci! V dnešním kázání se budu zabývat tématem nesení kříže v souvislosti se snášením různých nemocí a chorob. Nechci se nikoho z posluchačů dotknout, ale považovat pasivní snášení nemocí za nesení kříže je biblicky mimo. Mnozí křesťané v tom, svým...
Celý článek

Evangelium Boží

15.02.2015 00:00
Evangelium Boží " Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých Písmech, evangelia o jeho Synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale Duchem svatým byl ve svém zmrtvýchvstání uveden...
Celý článek
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>