Vašek Dobiáš

Zlo netvoří Hospodin

19.11.2011 12:41
  Mnozí lidé zneužívají verš z Iz.45 : 7 , cit. " Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci." jako kritiku Boha. Kdo máte zájem, podívejte se na výklad tohoto verše od profesora Hellera a...
Celý článek

Mlčení jehňátek...pardon, žen ve shromáždění!

19.11.2011 12:24
  V některých církvích se vede polemika ohledně pokrývání hlav žen ve shromáždění. Někde mají problém s jejich aktivitou na veřejném shromáždění. Tento text byl inspirován článkem uveřejněným v roce 2005 v časpisu "Teologie a společnost" autora  Jana Symohýla, který...
Celý článek

Kde pase můj Milý ?

21.08.2011 00:00
V únoru loňského roku jsem měl kázání s názvem „Černá“. Bylo to na text prvních šesti veršů z Písně písní. Díky tomu jsem pak napsal text naší chvály „Provazy“ ke které Víťa udělal skvělou muziku. Dnes, se více než po roce, vracíme k textu této knihy a budeme se zabývat dalšími dvěma verši první...
Celý článek

Černá

14.02.2010 00:00
Černá Píseň písní 1 : 4 – 6 Táhni mne za sebou! Dáme se v běh. Král uvedl mě do svých komnat. Budeme jásat, radovat se z tebe, připomínat tvé laskání, opojnější než víno. Právem tě všichni milují.  Černá jsem, a přece půvabná, jeruzalémské dcery, jak stany Kédarců, jako stanové houně...
Celý článek

Hinduismus a křesťanství

18.10.2009 00:00
HINDUISMUS  Jeho filozofickým základem je světový názor, který se nazývá pantheistický monismus . „Monismus“ = „ 1) nauka o Jednom“ a  „2) pantheistický“ znamená „ všeobjímající“ , „všeobecný“ . Jde o víru v Universum, ono Jedno, které je přítomné v každé molekule a částečce ve...
Celý článek

Buddhismus

01.09.2009 00:00
BUDHISMUS =  je náboženstvím, spíše filozofií, resp. skupinou náboženství, které je v mnoha aspektech protikladem ke křesťanství. V tomto protikladu vyzývá buddhismus křesťana k zamyšlení se nad sebou, jak on obstojí jako reprezentant Krista na zemi Buddhismus sdílí pohled na svět a...
Celý článek

Vládcové světa

19.10.2008 12:01
Na podzim 2008 jsem měl kázání v Domku Na Sboru zpracované podle článku J.W.Bakkera : " Duchovní pevnost řeckého intelektualismu v Evropě a křesťanské Církvi" . Jde o rozsáhlou teologicko - filozofickou přednášku. Zaujala mě, protože se často setkávám u křesťanů s odevzdaným postojem, který se až...
Celý článek

Alternativní medicína II

19.04.2007 12:33
  Tyto dva články mají křesťanům pomoci se zorientovat v problematice a pochopení skrytého duchovního nebezpečí pro ducha a duši křesťana. Mnoho věřících prodává činské prostředky pro zlepšení zdraví a neví, že při tom páchají "duchovní smilstvo". Tak jak umí léčit čínský preparát,...
Celý článek

Alternativní medicína I

19.04.2007 12:30
Tyto dva články mají křesťanům pomoci se zorientovat v problematice a pochopení skrytého duchovního nebezpečí pro ducha a duši křesťana. Mnoho věřících prodává činské prostředky pro zlepšení zdraví a neví, že při tom páchají "duchovní smilstvo". Tak jak umí léčit čínský preparát, tak a ještě...
Celý článek
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12