Dobrá zpráva

Bůh není vymyšlený nebo zahalený někde v mlze, odtržený od našeho světa. Je naprosto reálný a touží po vztahu s Tebou. Víme, že to zní trochu zvláštně - mít vztah s Bohem. Ale je to tak. Prožíváme to na vlastní kůži.

Tímto Ti chceme předat vzkaz od Boha:

„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.“ Jan 3:16-17

Jak to začalo?

Na počátku věků byla mezi Bohem a člověkem jednota. Prožívali spolu to nejkrásnější společenství, které si umíš představit. Pak nastala jedna osudová chvíle. Člověk se rozhodl vykročit z ochranné zóny Stvořitele. Neposlušností vůči Bohu, hříchem, se vytvořila propast. Od té doby se hřích mezi lidmi postupně víc a víc rozmáhal. Bůh měl pro lidi svůj plán: pokoj, radost, zdraví, plnost života. Ale skrze hřích se rozmohlo trápení, sobectví, nemoci a smrt. Milující Bůh věděl, že pokud neposkytne nějaký plán záchrany, tak lidstvo nejen že nebude mít žádnou naději, ale po smrti by jej čekalo nekonečné trápení – peklo.

Plán záchrany

Žádné dobré skutky, návštěva kostela, sebezdokonalování, nic z toho nás nemůže dostat zpět do vztahu s Bohem. Bible říká:

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.“ 1. Janův 4:9-10

To je něco úžasného. Ježíšův kříž překrývá propast mezi námi a Bohem. Máme znovu otevřenou cestu přímo do Boží blízkosti, kde vládne radost, pokoj, spravedlnost. Každý máme možnost k Němu přijít. Bůh nikoho neodmítne. On s námi smýšlí o pokoji, budoucnosti a naději. Je úplně jedno kdo jsi, co máš, nebo jak se cítíš. Plán záchrany od hříchu platí pro všechny lidi bez výjimky.

Boží pozvání

Bůh Tě zná od tvého počátku. Vyryl si Tě do dlaní. Cení si Tě jako vzácné perly, pro jejíž získání udělal vše, co mohl. On Tě chce zahalit do své dobroty, zpřetrhat všechny okovy, vyvést na světlo. Neokrádá, nezabíjí, neničí. Můžeš si být jist Ježíšovými slovy:

„ ... kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ Jan 6:37

Odpověď ?

Boží plán záchrany realizoval Ježíš téměř před 2 000 lety. On je cesta, pravda i život. Z Boží strany je tedy záchrana hotová a připravená. Nyní zbývá jediná věc: Tvé rozhodnutí. Záleží jen na Tobě, zda přijmeš Boží pozvání. Bůh nechává volbu na tvé svobodné vůli. Není jedno, jak prožiješ svůj čas a už vůbec není jedno, kde strávíš život po smrti.

Bože, přijímám plán záchrany

Pokud vnímáš, že k Tobě tato zpráva promlouvá a chceš skrze Ježíše vejít do vztahu s Bohem, prosím neváhej a řekni následující slova: „Ježíši, uznávám, že dělám hříchy. Uznávám, že se sám nedostanu k Bohu. Uznávám, že tě potřebuji. Věřím, že jsi i za mě umíral na kříži a tím mi bylo darováno odpuštění. Přijímám ho. Děkuji ti. Nyní tě  zvu do svého života a chci Tebe i Otce více poznat a prožít. Prosím pomož mi v tom. Vyhlašuji, že od této chvíle jsem Božím dítětem a patřím Bohu. Amen.

Blahopřeji! Udělal jsi to nejdůležitější rozhodnutí ve svém životě. Ze srdce ti doporučujeme dál pokračovat v poznávání Boha. Samozřejmě nemusíš, ale tím se o mnohé ochudíš. Neprožiješ Boží dobrotu a zaslíbení, která jsou pro Tebe připravená.