Em@il

  • Václav Dobiáš    - va.dobias@tiscali.cz
  • Vladimír Pípal    - vlad.pipal@centrum.cz
  • Pavla Pípalová   - pavla.pipalova@centrum.cz

Pravidelná setkání

Scházíme se pravidelně v Domku na Sboru v Kunvaldu (na historické půdě, kde byly položeny základy církve Jednoty bratrské, která měla v době svého rozmachu v Českých zemích nejvíce členů) a v Žamberku (děti).

  • v neděli od 9 hodin v Domku na Sboru - shromáždění s Památkou Páně, písněmi a s kázáním z Bible
  • ve středu (vyjímečně čtvrtek) od 17:15 hodin - modlitební sejití s chválami a uctíváním Boha, praktické biblické promluvy, modlitby za potřeby lidí, sdílení se, diskuze.  Aktuální den vždy na hlavní stránce tohoto webu.
  • ve pátek od  16,30 hod. Dětský klub "Kámoši". ( v herně rodinného centra Pohoda, Nádražní uliče č.p. 22, Žamberk).  Jde o setkání děti, které se v atmosféře kamarádství a pohody, dozvídají příběhy z Bible a co to znamená do jejich praktického života. Vyrábí si jednoduchý výrobek k tématu, zpívají, hrajou hry apod. Setkání jsou momentálně situovány pro věk  6 - 9 let (možno i předškoláky). 

Aktuální změny nebo akce jsou vyvěšeny na úvodní stránce webu.

Srdečně Vás zveme na kterékoliv uvedené setkání. Chceme Vás ujistit, že návštěvou u nás se k ničemu nezavazujete. Někdy je možná těžké přijít někam, kde to neznáte. Ale pokud Vás něco z těchto stránek oslovilo, chcete zjistit odpovědi na své otázky nebo se za něco aktuálního pomodlit či jen tak si odpočinout a duchovně načerpat, máte jedinečnou příležitost.

Nemusíte mít žádné znalosti o Bohu a Bibli, nemusíte umět zpívat, nemusíte být dokonalí. Můžete být zrovna v pohodě nebo na dně.

Jsme tu proto, abychom vám poskytli informace a prostor pro seznámení s Bohem. Budete mít možnost vidět a slyšet lidi, kteří se už Bohem "nechali nalézt" a nechtějí si ty dobré věci nechat pro sebe.

Z celého srdce toužíme, abyste prožili dotyk z Nebe. Sám Ježíš zaslibuje:

"Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno." (Lukáš 11:10)

S Ním je možné úplně všechno.

Rodinné centrum POHODA, Nádražní 22, Žamberk

 

 

Domek na Sboru, Kunvald