"Hospodine, rač mě vysvobodit, Hospodine, na pomoc mi pospěš!" (Žalmy 40:14)

V životě nás mohou potkat různé situace. Při řešení některých typů problémů se stává, že jakoby nic nepomáhá, nefunguje a dokonce se to záhadně vrací. Tradiční řešení selhávají.

Bible nám říká, že neviditelný svět ovlivňuje ten viditelný. Víme, že existuje něco víc, než co vidíme. A je více než jisté, že biblické principy, pokud je  přijmeme za své a jednáme podle nich, změní kvalitu našeho života k lepšímu.

Bůh nám dal duchovní sílu, kterou můžeme kladně ovlivňovat svůj život tady a teď. V žádném případě to není rozvinutí duševních schopností  pozitivním myšlením, splynutím s mikro nebo makrokosmem či podobné esoterické záležitosti. Uzdravení a pomoc je zajištěna jen a jen v Bohu (popsaném v Bibli).

Proto Vám s radostí a ochotou nabízíme naše služby: 

Modlitební žádosti    |    Služba pomoci    |    Literatura    |    Náboženství    |    Křest    |    Služba Slovem    |    Požehnání a přímluvné modlitby    |    Návštěvy

Modlitební žádosti

Zavádíme novinku. Budeme se za Vás modlit. 

POŽÁDAT O MODLITBU

"Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti." Jeremiáš (29:11)

Bůh má s námi myšlenky o pokoji, budoucnosti a naději. Někdy se v životě vyskytnou více či méně těžké situace. Nabízíme modlitební podporu. Tolikrát jsme na vlastní kůži prožili sílu modliteb ke Všemohoucímu Bohu. On je tak dobrý, tolik mu na nás všech záleží.

Napište svou potřebu. Aby služba mohla efektivně a plynule fungovat, postupujte podle níže uvedených bodů.

1. Kontakt

Pokud to půjde, tak problém popište konkrétně (čím přesnější žádost, tím přesnější odpověď od Boha), konkrétní problém a časový horizont. Například: "Prosím o modlitbu za moji dceru. Je nemocná, Crohnova choroba, stav se zhoršuje. Za týden ji čeká operace"  Žádost je anonymní. Pokud se rozhodnete uvést podrobnější údaje, pak jsou pro nás zpovědním tajemstvím. I když jsme zatím bez registrace jako samostatný sbor, hlásíme se ke Křesťanským sborům. Jsme vázáni ustanovením Zák.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech v platném znění, § 7, odst. 1), písm.e) o zachovávání mlčenlivosti duchovními v souvislosti s výkonem práva obdobného zpovědnímu tajemství.

2. Odezva

Byli bychom opravdu rádi, kdybyste nám napsali, jestli se něco změnilo. Stačí stručně několika větami. Každé zlepšení nebo vyřešení stavu bude pro nás povzbuzením do dalších modliteb. Napište, i když očekávaný výsledek nenastal. Nejsme kouzelníci, ale aktivní křesťané, kteří hledají pro Vás pomoc u Boha. Můžete nás také informovat o probíhající situaci a my zpřesníme naše přímluvy podle Vaší momentální situace.

3. Oblasti žádosti

například:

 • Práce
 • Vztahy
 • Materiální zabezpečení
 • Nemoci
 • Obtěžující, nutkavé myšlenky
 • Strašení v domě, noční můry, prokletí apod

POŽÁDAT O MODLITBU

Služba pomoci

Jedná se zejména o vysvobození, uzdravení z různých druhů útlaku, trápení a nemocí.

Co je nutné z Vaší strany? Opravdu chtít. Být otevřený a aktivní v procesu řešení. Být ochotný Boha poprosit o pomoc, aby mohl efektivně Vám nebo vašim blízkým pomoci. 

Proto, pokud něco potřebujete, prosím přijďte. Bůh bude jednat. Nemáte co ztratit, můžete jen získat.

"Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte." (Matouš 10:8)

Nejsme psychologové ani lékaři. Nikdy Vám nebudeme radit, abyste vysadili svou léčbu nebo zrušili návštěvy poradenských a lékařských zařízení.

Nabízíme:

 • Vyčištění obytných prostor i pozemků od negativní energie - duchů (např. strašení všeho druhu, zjevení tajemných postav, nočních můr, děsů, strachů a špatných pocitů zejména bez příčiny atd).
 • Modlitby za uzdravení tělesné i duševní (mnohdy je potřeba aktivní zapojení žadatele).
 • Zlomení prokletí, nevysvětlitelné smůly, přerušení špatných okolností.

Literatura

 • Nabízíme možnost zakoupení či půjčení Bible.
 • Doporučení a objednání křesťanské literatury s různým zaměřením (průvodce ke čtení Bible, základy víry, duchovní růst, psychologie, historie, svědectví, knihy o výchově, dětské knihy, dětské Bible).

Náboženství

 • Orientace v tématech, potřebné např. pro studijní účely (referáty, závěrečné práce) nebo z osobního zájmu.
 • Vysvětlení pojmů týkajících se Bible a křesťanství obecně.
 • Komentář k biblickému textu, kterému nerozumíte.
 • Orientace mezi pojmy církev versus sekta.
 • Objasnění podstaty křesťanství, hinduismu, buddhismu a dalších světových náboženství a jejich vztahu ke křesťanství.
 • Historie i současnost církve, Bible, Izraele.
 • apod.

Křest

Provádíme křest dospělých lidí, kteří si uvědomují duchovní hodnotu tohoto kroku a zároveň prožili vyznání svých hříchů a pozvali Ježíše do svého života.

Služba Slovem

Provedeme službu slovem na pohřbech a  svatbách (zatím nemáme zvláštní právo podle § 7, zák.3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech v platném znění k provádění sňatků). Poskytneme přímluvnou modlitbu pro truchlící pozůstalé a modlitbu požehnání pro snoubence.

Požehnání a přímluvné modlitby

 • Za miminka nebo malé děti.
 • Přímluvná modlitba - např. před důležitými zkouškami, přijímačkami na školu, operacemi nebo důležitými životními rozhodnutími.
 • Doprovázející modlitba v poslední fázi života člověka.

Návštěvy

Přijdeme za Vámi a Vašimi nemocnými. Děláme návštěvy v nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, domovech pro seniory, dětských domovech a věznicích s cílem duchovní pomoci v nelehkých životních situacích.