Vašek Dobiáš

Nemám čas

24.04.2016 00:00
Nemám časKniha Kazatel byla napsána někdy ve 3 st. př. Kr. a autorství bylo připsáno králi Šalamounovi, který vynikal moudrostí od Boha. V Ekum. př. je v předmluvě  napsáno, cit. " O poslání knihy se mínění různí. Nezřídka se v ní spatřuje je "velepíseň" skepse. Když jí někdo čte...
Celý článek

Svědomí

03.04.2016 00:00
SVĚDOMÍ Jednou jsem v Hradci viděl na sloupu třídy Edvarda Beneše, ještě v době, kdy na té třídě bydleli Plášilovi a Czuczorovi, plakát ochránců zvířat s textem: " "Veverka se rozhodla mít nový kožich a 100 lidí zemřelo - nebo to bylo naopak? " Věřte mi, kdybych měl fixu, připsal bych odpověď: "...
Celý článek

Čas změny

20.03.2016 00:00
Čas změnyPříští týden jsou Velikonoční svátky. V pátek jsme jeli z Hradce a v Častolovicích transparent jak hrom a nápis: "Velikonoce - svátky jara".  Na tuhle hloupost přišli v minulém století komunisti, aby likvidovali každou zmínku o Bohu. Není to pravda. Velikonoční...
Celý článek

Největší přikázání

06.03.2016 16:09
Největší přikázáníPřečtěme si Markovo evangelium ve 12 kapitole, a sice známý příběh o tom, které z přikázání je největší "Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?"  Ježíš...
Celý článek

Manželské maličkosti - III.

21.02.2016 11:38
Manželské maličkosti III.Než se začneme věnovat dnešnímu tématu, zmíním jistou zkušenost s internetovými komentáři. Na facebooku jsem členem skupiny "Věřícív Pána Ježíše Krista". Myslel jsem si, že se tam dočkám příspěvků od věřících o tom, jak prožívají spasení, co se děje v jejich...
Celý článek

Manželské maličkosti- II.

08.02.2016 20:33
Manželské maličkosti - II.Jak jsem řekl v minulém kázání, nestavím se do role nějakého mravokárce neboexperta na rodinné vztahy. Zpětně vidím některé chyby, kterých jsem se dopustil. Dnes bych, v některých věcech, jednal jinak nebo zaujal jiný postoj. Nejprve krátce připomenu, o čem jsme...
Celý článek

Manželské maličkosti - I.

08.02.2016 20:24
Manželské maličkosti - I.Dnes budu mluvit o křesťanském manželství. Je to téma pro každého, pro ty kdo již ve svazku manželském jsou a stejně tak, pro ty, kdo budou do něj teprve vstupovat. Jsem dalek toho, abych tady vystupoval jako nějaký expert nebo mravokárce. Chci vyzdvihnout některé aspekty...
Celý článek

Odlesk Boží slávy

10.01.2016 15:41
Odlesk Boží slávy" On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno  .  Komu kdy z andělů Bůh...
Celý článek

Mutanti

27.12.2015 17:05
MutantiNedávno mi jeden bratr napsal e-mail s dotazem, zda bych mu nevysvětlil jedno  ísta ze začátku lidské existence. Tak jsem se tím chvíli zabýval a odepsal mu. Připadalo mi to docela zajímavé s aktuálními aplikacemi, tak jsem si říkal, že by bylo dobré z toho udělat celé...
Celý článek

Světlo v temnotě

10.12.2015 20:28
                                                  
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>