Moje budoucnost je ve Tvých rukou

01.01.2012 11:44

Mottem zamyšlení ke vstupu do Nového roku  je verš ze Žalmu 31 : 16 . Jde o Davidův žalm pro sólového  zpěváka. Jeden by  řekl : „ No, potěš Pánbůh. Moc pěkný text David nezvolil“ !   Král David v něm vypráví, že ubývají síly, ve strastech pomíjí jeho život. Je potupený, sklízí nepřízeň od lidí. Dokonce říká, že je jako „rozbitá nádoba“
Nějak podobně na nás působí rozličné „jobovky“, které denně slyšíme v médiích. Čeká nás zdražování, sociální síť dostává nezvyklé trhliny, nastupují úsporná opatření ve veřejných rozpočtech a zvyšují se rozdíly mezi chudými a bohatými. Ekonomové mluví jasnou řečí, kterou politici nechtějí moc poslouchat a zachraňují svými rozhodnutími nezachranitelné.
Dnes ráno ( 31.12.2011) otevřu noviny a na úvodní straně titulek „Astrologové čekají otřesy, numeroložka přelomový rok“ a nad tím další „ Novoroční předsevzetí se může změnit v noční můru“ . Nechci situaci nijak zlehčovat. Určitě nás čekají staronové výzvy jak ušetřit na rodinném rozpočtu, jak si udržet zaměstnání, zakázky apod. Nežijeme někde mimo realitu všedního dne. Ale proč stahovat kalhoty ještě před brodem ?
Pro křesťany platí víc než kdy jindy výzva ap.Petra „ Moji milovaní, nebuďte zmateni výhní zkoušky, která na vás přišla, jako by se s vámi dělo něco neobvyklého „ (1 Petrův 4:12 )
David je pro nás svým postojem příkladem a zároveň povzbuzením  do Nového roku. Zůstává pevně rozkročen na Skále věků a říká „ ….Hospodine důvěřuji tobě, Ty jsi můj Bůh, moje budoucnost je ve tvých rukou….“  ( Ž 31: 15 – 16 ) . Hned v dalším verši vyhlašuje „
„Rozjasni svou tvář nad svým služebníkem“ … Tato slova v židovské bohoslužbě ohlašovala zjevení Boží přítomnosti, která přinášela požehnání účastníkům. Byla součástí kněžského požehnání  při službě ve Svatostánku. Stojí zato si přečíst celé to požehnání a přivlastnit si ho do nového roku
„ Hospodin tě požehná a ochrání tě Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem „
Morálně společenský systém, kterému říkáme zkráceně „svět“ nemá pěkné vyhlídky do budoucna. Nenabídne mnoho dobrého. Neumí se ovládat a nezvládá sám sebe. Je to proto, že se nemění přirozený charakter lidí ať jde o významné představitele států nebo vlivné ekonomy a mecenáše.  Pro nás, věřící v Boží přítomnou moc, to neplatí. 
Ž 4:7 „ Mnozí říkají :“ Kdo nám dá užít dobrých věcí ? Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine“
Lidé budou hledat i v dalším roce toho, kdo jim dá užívat dobrých věcí, ale my víme, že nám stačí, aby nad námi vzešel „ jas Boží tváře“ a budeme brát plnými hrstmi z Božího požehnání.
Filozof Ladislav Hejdánek jednou řekl : „ A stejně největší dar je čas . To, že dostáváme stále nové příděly, to nemůže být jen tak samo sebou, ty stále nové dávky, které se zatím nevyčerpaly, to, že máme k dispozici stále nový čas, to je nesamozřejmá nádhera“
Naše vyznání má být : Bože, já nejsem pánem času, čas dostávám jako dar, který mám využít ke Tvé cti a slávě !
Vstupujeme do nového roku 2012 s vědomím, že náš čas je darem od Boha a naše „… budoucnost je ve Jeho rukách “. Nechceme ho promarnit a už vůbec se nechceme bát dopředu
Pevně věřím, že Bůh rozjasní nad námi a nad naším sborem svou tvář a bude milostiv i v roce 2012.  To přeji i Vám, milí internetoví přátelé a návštěvníci našeho webu. Ty z vás, kteří žijete v Kunvaldu nebo poblíž; přijďte se mezi nás podívat. Zveme každého, kdo chce se svým životem něco dobrého udělat a nastartovat v něm pozitivní změny. Zveme každého, kdo potřebuje přímluvnou modlitbu, kdo hledá smysl svého života a komu není lhostejný úděl svých bližních 
Ještě jednou děkujeme všem, kdo naše stránky navštěvujete a sledujete naše aktivity, posloucháte a čtete naše kázání a písničky. Tento měsíc bylo stažena z těchto stránek 4,2 GB . V průměru je stahováno kolem 3,5 GB za měsíc což je super a pro nás inspirace pokračovat dál
Za Společenství křesťanů Kunvald, Václav D o b i á š 

Diskusní téma: Moje budoucnost je ve Tvých rukou

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek