Anděl Hospodinův

21.10.2012 20:56

Dnešní kázání měl Dobiáš Václav. Zabývá se některými zjeveními anděla Hospodinova ve Staré smlouvě a jeho plném rozvinutí v Novém Zákoně . Můžete si ho poslechnout na níže uvedeném odkazu . Před Památkou Páně jsme začali chválit a přešli do uctívání. Můžete si to také poslechnout, abyste nasáli Boží přítomnost, kterou jsme tam prožívali  


Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit