Archiv článků

Zacheus

12.05.2019 21:03
V dnešním kázání se Václav Dobiáš zabýval bilickou postavou jménem Zacheus. Můžete si ho poslechnout spolu s dnešními chválami
Celý článek

Rozsuzuj, kdo k tobě mluví

05.05.2019 16:19
V dnešním kázání se Vojta Křikava zabýval tématem, komukdo nasloucháme. Přichází různé hlasy ze všech stran a je potřeba rozlišovat,co je pro nás dobré a kdo za těmi hlasy stojí, o jaký duchovní nebo tělesnýzdroj jde.
Celý článek

Vděčnost

28.04.2019 20:39
Celý článek

Byl jsi tam ?

14.04.2019 20:41
Byl jsi tam?Lk 23: 45 - 48 " Slunce se zatmělo a chrámová opona se roztrhla vpůli.  Ježíš hlasitě zvolal: "Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha!" Po těch slovech vydechl naposled.  1)Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě...
Celý článek

Bůh ti dá všechno, co potřebuješ

07.04.2019 18:19
Dnes se Vojta Křikava zabýval tím, že mnozí křesťané Bohu nepředkládají své sny, touhy a očekávání. Pak se toho v našem životě mnoho nezmění. Na druhou stranu, když přijde nějaká výzva od Pána, jsme schopni sevymlouvat a dívat se na situaci malou vírou. Bůh přitom nabízí vše, co k tomu...
Celý článek

Kázání Vladimíra Pípala ml.

31.03.2019 18:02
V dnešním kázání se Vladimír Pípal ml. zabýval vírou vživotě křesťana. Můžete si ho poslechnout včetně dnešních chval a třeba si k nim i přidat
Celý článek

Zlořečení a proklínání

24.03.2019 16:47
V dnešmním kázání se Václav Dobiáš zabýval zlořečením a proklínáním v životě člověka. Nejde o nějaký hluboký teologický vhled do tématu. Spíše jde o definici kletby, jakým způsobem lze proklít nebo zlořečit a hlavně, jak se proti tomu bránit. Můžete se poslechnout také část chval a uctívání . Žel,...
Celý článek

Život na sto procent

10.03.2019 17:38
Můžete si poslechnout chvály a uctívání Amosových Dětí nasetkání 10. 3. 2019 v Centru pro rodinu v Žamberku. Třeba se k nám rádi přidáteV dnešním kázání nás Vladimír Pípal ml. povzbuzoval,abychom žili ve chválách a uctívání Boha, abychom  hřích nazývali hříchem a uvědomili si, že...
Celý článek

Únava a monotonie víry

03.03.2019 16:52
V dnešním kázání se Václav Dobiáš zabýval křesťanskou únavoua monotonii. Život víry se může "zadrhnout" a dojde do svého limitu.Jenže pro Boha žádné limity neplatí. Bůh dá mnohem víc, než si můžeme myslet amá pro takové křesťany připravené řešení. Můžete si ho poslechnout
Celý článek

Zvláštní dům

24.02.2019 17:06
V dnešním kázání Vojty Křikavy zazněla píseň od Elvise Presleyho a viděli jsme neskutečný dům , čtyřpatrový o ploše 1,5 x 32 m. Kdo a proč ho na takmalém pozemku postavil se dozvíte, když si to poslechnete. Můžete si poslechnout i dnešní chvály a svědectví Áji Svobodové o zkušenostech z...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 506
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>