Oznámení a vzkazy 

19. 8. 2018 měl kázání Václav Dobiáš s názvem "Blaze tichým". V dnešních chválách jsme měli za bicímí Jitku Tovpiněc, která zaskočila za Štěpána (toho času na dovolené). Na závěr shromáždění jsme poprosili Mgr. Boleslava Stuchlíka, aby nám udělal improvizovanou přednášku na téma Jednoty bratrské . Je to vystudovaný histrorik, tohoto času průvodce na Domku. Nedělní hromáždění v Domku na Sboru bude  26.  8.  2018   od 9.00 hod.