Znamení a víra

09.09.2012 11:18

Jde o znamení "proroka Jonáše" a " královny ze Sáby" , které předložil "pokolení zlému" Ježíš v Matoušově evangeliu farizeům, zákoníkům a lidem,kteří stáli okolo. Kázání si můžete poslechnout na odakzu níže. Pak tam máme dva záznamy z první a poslední části setkání z 9.9.2012. Stojí za to si poslechnout zejména závěrečné chvály a promluvy. Kdo potřebuje posílit , bude posílen Duchem sv.


Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit

Check this out on Chirbit