Večer chval a uctívání

28.05.2012 00:00

V pátek 25.5.2012 byl v Domku na Sboru "Večer chval a uctívání" od 17:30 hod. Uvěřili dva mladí lidé, že Ježíš zemřel za jejich hříchy a přijali odpuštění a spasení z Jeho ruky modlitbou, kterou nahlas opakovali po Vládíkovi. Další dva mladí lidé touto modlitbou víru obnovili . Vládík nejprve řekl evangelium a osobní svědectví o tom jak byl vysvobozen z tenat ďábla a na konci to vše vyústilo k modlitbě vedoucí ke spasení. Pak jsme se za ně s Vládíkem pomodlili a vyprošovali pro ně Boží vedení a růst ve víře.