Poznámky z křesťanského pobytu na Malé Morávce 2012 - Pomluva, pokoj, strach a pokoj

22.07.2012 10:22

Pomluvu můžeme definovat jako sdělení vymyšlené, sdělení často zkreslené  nebo zbytečné . Jde o nespravedlivé posuzování druhého nebo informaci s cílem druhému uškodit, poškodit ho. Sdělení nepravdivého údaje je také trestný čin podle Trestního zákoníku ,  § 184  pomluva , cit. „

Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu….“

Měli bychom se učit nemluvit zbytečně, neměli bychom doslova tlachat s věřícími, protože pak to většinou skončí u vědomé nebo nevědomé pomluvy. Poměrně velkou zhoubou je volání bez časového omezení pro některá čísla v rámci placeného paušálu. Pak se mluví nadměrně a zbytečně a často se sdělují věci neužitečné a zbytečné, které jsou v podstatě pomluvou

Jak.3:2 „Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž ….“ ( DOKONALÁ ŽENA)


Check this out on Chirbit