Opora

06.01.2019 18:18

Kázání Vojtěcha Křikavy 6. 1. 2019 s názvem "Opora". Nejprve na praktických příkladech ukázal, že spojením více prvků dostáváme  smysluplný celek. Např. předpjatý železobeton při stavbě mostů. V druhé polovině se dovídáme, že oporou pro nás je manželka, rodina, Církev a Bůh sám. Jsou to důležité prvky křesťanova života. Můžete si poslechnout i dnešní chvály a uctívání