Ježíš - zjevení Boží slávy

11.06.2018 21:11

V neděli měl kázání Václav Dobiáš. Můžete si ho, spolu s chválami, poslechnout