Ekumenické setkání v Domku na Sboru

22.06.2012 21:28

22.6. bylo  ekumenické shromáždění od 17:30 hod. v Domku na Sboru. Po přivítání zástupců církví ze Žamberka jsme asi půl hodiny zpívali chvály. Slovem posloužil okrskový vikář vikariátu Žamberk, Mgr. Oldřich Kučera. Úsek z evangelia předtím přečetl br.Aleš Toman z CČSH Žamberk. Na panu vikáři bylo vidět, že si těch deset dní v Řecku užil a odpočinul. V první části popsal starosti lidí v Řecku, které se obecně týkají každého člověka. Obavy o budoucnost, zhoršení sociální situace rodin apod. Pak připomněl, že máme Ježíše - Všemohoucího Boha. Zmínil 55-té výročí od úmrtí stigmatizované Anny Bohuslavy Tomanové z farnosti Klášterec nad Orlicí. V roce 1944 obdržela při mši stigmata na rukou, nohou, v boku a na hlavě. Stigmatizovaný člověk krvácí bez zjevné příčiny a je to jedním z vnějších projevů Boží všemohoucnosti.  Právě v době vrcholícího teroru komunistické zvůle to bylo pro věřící vzpruhou, že mají Všemohoucího na své straně. Prvním stigmatizovaným člověkem v ŘKC byl František z Assisi a papež Pius X a pak dalších asi 300 osob v průběhu staletí. Vikář připomněl, že je to úžasné, když tady vedle Kunvaldu , za kopcem, se Bůh takhle projevil, aby podpořil víru utlačovaných věřícíh v nelehké době. Nakonec zdůraznil, že máme na své straně Ježíše, toho kdo je Všemohoucí a který bude vstupovat do našich životů a pomáhat nám překonat všechny problémy, které prožíváme i nadále

Pak následovala modlitební chvíle, kterou ukončil Mgr.Ervín Kukuczka modlitbou a který vedl i závěrečnou, společnou modtlibu Otčenáš . Poté bylo neformální setkání u stolu, na kterém bylo občerstvení, které připravily naše sestry. Díky, za vaší obětavou lásku.

Bylo to milé, neformální setkání s lidmi, se kterými se potkáváme v Žamberku na ulici, v obchodě a je dobře, že o sobě víme. Takovými setkáními se podporujeme ve víře a boříme mosty, které si církve mezi sebou nastavěly. Vůbec nejde o slučování a sjednocování učení. To má a bude mít každá církev trochu jiné. Přesně jak to přpomněl ve své modlitbě starší Křesťanského sboru Žamberk, Daniel Podzemný st. obrazem louky, na které rostou různé květiny. Každá je jiná, ale dohromady to dává krásný obraz a harmonii. Já jsem zase zmínil obraz Těla, Církve Boží, kterého je hlavou Ježíš Kristus. Každý úd je jiný a má jinou funkci. Tělo funguje jen když údy spolupracují tím, že jsou napojeni na hlavu, Krista

Je potřeba bořit mýty a učit se pravé toleranci, která nevnucuje jinému svou pravdu, ale která vidí v druhém věřícím svého bratra či sestru v Kristu. Jedině tak budeme spolupracovat na šíření evangelia a více bránit rozkladu naší postmoderní společnosti.

Už se těšíme na setkání v prosinci 2012 u husitů v Žamberku. Děkujeme všem, kdo přišli a vytvořili pěkné obecenství . Pán  Vám žehnej !

 

Václav Dobiáš , 22.6.2012 v 10:28 hod.