Duchu svatý - vrať se do své Církve

16.12.2018 19:30

V dnešním kázání se Vojta zabýval potřebou Církve - přítomností Ducha svatého Církev Boží uprostřed sekulárního prostředí v Evropě
to nemá jednoduché. Cesta k opravdovému vztahu s Bohem začíná otevřením se pro Ducha svatého. Pak nebudou opouštěny církevní budovy, ale naopak, církve dostanou zpět svůj zdroj síly, moci a růstu. Vzhledem k neúčasti většiny sboru kvůli nachlazení nebo službě na jiném místě se chvály nenatáčely.