Čas radosti a starostí

09.12.2018 16:24

Můžete si poslechnout dnešní kázání Vladimíra Pípala ml. s názvem "Čas radosti a starostí". Křesťané vědí, že se mohou radovat z narození Spasitele, ale také toho, komu můžou své starosti, bolesti, nemoci a
úzkosti předat, neboť ON je už nesl na golgotském kříži. Můžete si s námi také zazpivat dnešní chvály