Alternativní medicína I

19.04.2007 12:30

Tyto dva články mají křesťanům pomoci se zorientovat v problematice a pochopení skrytého duchovního nebezpečí pro ducha a duši křesťana. Mnoho věřících prodává činské prostředky pro zlepšení zdraví a neví, že při tom páchají "duchovní smilstvo". Tak jak umí léčit čínský preparát, tak a ještě lépe umí uzdravit náš Pán. 

 

Alternativní medicína - I.díl

 

1. Pojem

 

Jde o  „naturální“ resp. „alternativní“ medicínu  . Jedná se o soubor různých „náhradních“ metod, které se velmi těžko odličují od „ klinické“ resp. „vědecky doložené“ medicíny. Cílem obou je zdraví  člověka. Každá vychází z jiného principu.

 

1.1. Aditivní metody

 

Přídavné doplňkové metody léčby . Jde o signál, že klasická medicína má o tyto metody zájem a chce se s nimi sblížit. Dnes dělá alternativní medicínu mnoho lékařů. Vidí v tom jisté netušené možnosti jak dosáhnout úspěchu – zdraví člověka

 

1.2. Celostní nebo-li holistické  medicína

 

Stává se pojmem a mnoho lidí oslovuje. Tento termín se začal objevovat mezi lidmi, kteří trpí nějakou nemocí, léčiteli a lékaři. Každý si z celostní medicíny bere to, co mu vyhovuje. Každý uplatňuje svou filozofii. Celostní medicína je chápána z mnoha různých úhlů. Stala se také pojmem pro výrobce různých výrobků a pomůcek a dostala se i na pole komerce

 

1.3. Symbinatur medicína

 

Nový pojem, vychází z principů známější celostní medicíny. Snaží se prosazovat myšlenky přírodních zákonů a synkretizovat tyto poznatky lépe, zkušenosti, s klasickou medicínou. Nezajímá je princip, ale statistické výsledky úspěšně léčených . Jde o co největší spojení s přírodou - proto je zde nový název - symbinatur medicína – tedy spojení „přírody“ a „medicíny“.


V symbinatur medicíně vidí lékař, terapeut,  pacienta v několika rovinách :


1.3.1.První úroveň - základní, úroveň "fyzického těla".Zde se projevují všechny příznaky, bolesti, známky nemoci.

1.3.2. Druhá úroveň - energetická, regulační - tato úroveň vypovídá o jemné spolupráci jednotlivých orgánů pro užitek jednotného těla. ( tady jde zřejmě o čakry, pránu, čchi tedy  energetické dráhy v těle vycházející z filosofie panteizmu a východních náboženství )

1.3.3. Třetí úroveň - psychická, která nás informuje o stavu mysli, vědomí a vlastně také podvědomí. Zde se uplatňují zákony psychosomatiky

1.3.4. Čtvrtá úroveň - duchovní, jde  o „Vyšší Jáa spojení s Božím zadáním každého jednotlivého lidského života. ( Tady jde o synkretismus charakteristický pro New Age )   

Lékař si  klade filozofickou otázku: Kde je příčina nemoci, na které úrovni ji máme začít hledat ? Společně s pacientem se snaží najít odpověď na tuto otázku
 

1.4. Závěr pojmosloví a úvodu :

 

Cituji článek MUDr.Jonáše z roku 14.12.2003  https://prirodni-medicina.pramenyzdravi.cz/594/Z-ordinace-MUDr-Josefa-Jonase.php

 

Celostní medicína je ve své podstatě z větší části filozofický obor, protože její kořeny sahají spíše do počátků různých filozofií než do jiných věd. Člověk musí přijmout nějakou filozofii odůvodňující a vysvětlující lidský život a pak v ní hledat kořeny nemocí. Právě nalézat kořeny nemocí je hlavním úkolem celostní medicíny. Usilovně se prohrabáváme stále hlouběji ke kořenům stromu, na němž „zraje ovoce nemoci“ ….„

 

Celostní medicína čerpá z minulosti 

 

Cituji „Celostní medicína si však dala do vínku ještě jedno slovo, jenž se v názvu vlastně vůbec neobjevuje. Potichu jsme za tento název „propašovali“  výraz „přírodní“. V celostní medicíně se snažíme využívat výhradně přírodní a přirozené prostředky k uzdravení člověka“ …..

 

Celostní medicína má své zásady v jejichž principech se najdou všichni lidé, zabývající se přírodním léčením


Z krátkého přehledu pojmů a nových směrů v alternativní medicíně vidíme, že nejde jen o přírodní látky používané k léčbě, ale jde, a to zejména … o filozofii, chápání lidského života. těla atd.

 

Proto se nejdříve budeme zabývat filozofickým a náboženským pozadím alternativní medicíny. Z jakých kořenů vychází filozofie těchto léčebných metod a postupů

 

2. Kořeny alternativní medicíny

 

Protože tato medicína počítá s tím, že hledá příčiny vzniku nemoci. Jakmile jí najde, odstraní jí a dojde k uzdravení. Dívá se na člověka holistické – celostně. Cit. MUDr.Jonáše z výše uvedeného rozhovoru 

 

„Celostní medicínu tvoří myšlenky starověkých čínských filozofů a lékařů“

 

Podívejme se tedy na jejich filozofii a náboženství, protože tyto věci spolu úzce souvisí

 

2.1. Taoismus

Je jedním ze základních směrů staročínské filosofie, jenž vznikl pravděpodobně v 5.století př.Kr., i když mnohé prameny kladou jeho vznik - zároveň s údaji o životě jeho zakladatele, mudrce Lao-c' - až do 4.století př.Kr.; ve 3.století n.l. se zformulovala jeho teologicko-rituální struktura a taoismus se stal státním náboženstvím (až do 10.stol.)

 

Přístup k léčbě vychází z představy ( víry), že v těle člověka proudí energie. V taoismu jde o pojem „čchi“ . Čchi je energie nebo přirozená síla, která naplňuje vesmír

 

Jsou tři hlavní typy čchi

 

2.1.1.Nebesa (obloha nebo vesmír) mají Nebeskou čchi (tchien-čchi), která je tvořena silami, které nebeská tělesa uplatňují vůči zemi; takové jako sluneční svit, měsíční svit a měsíční přílivové jevy

 

2.1.2. Země má Zemskou čchi (ti-čchi), která absorbuje Nebeskou čchi a je jí ovlivňována

 

2.1.3. Lidstvo má lidskou čchi (žen-čchi), která je ovlivňována ostatními dvěmi

 

Bližší vysvětlení jednotlivých typů čchi je níže ( ad.2.1.1. až ad.2.1.3. )

 

**********

 

ad.2.1.1.) Za starých časů Číňané věřili, že je to Nebeská čchi, která kontroluje počasí, podnebí a přírodní pohromy. Když tato čchi nebo energetické pole ztratí svoji rovnováhu, snaží se sama vyrovnat. Pak musí vítr vát, déšť padat, dokonce se vyskytnou tornáda a hurikány, aby Nebeská čchi dosáhla nové energetické rovnováhy. Nebeská čchi také ovlivňuje lidskou čchi a věštění a astrologie jsou pokusy toto vysvětlit


ad.2.1.2.) Pod Nebeskou čchi je Zemská čchi. Je ovlivněna a kontrolována nebeskou čchi.Číňané věří, že Zemská čchi je tvořena čárami a vzory energie, stejně tak, jako zemské magnetické pole a žár ukrytý v nitru země. Tyto energie se musí také vyrovnávat, jinak se vyskytnou pohromy jako je zemětřesení. Když je čchi země vyrovnána, rostliny budou růst a živočichové budou prospívat

 

ad.2.1.3) Také každá jednotlivá osoba, živočich a rostlina má své vlastní pole čchi, které se vždy snaží vyrovnat. Když jakýkoliv individuální život ztratí svoji rovnováhu, onemocní, zemře a rozloží se.
Všechny přírodní věci, včetně člověka, se vyvíjejí v přírodních cyklech Nebeské čchi a Zemské čchi a jsou jimi ovlivněny. Poněvadž jsme částí této přírody (Tao), musíme pochopit Nebeskou čchi a Zemskou čchi. Pak budeme schopni se  dát  do pořádku, bude-li potřeba, přizpůsobit se snadněji přírodnímu cyklu, a naučit se, jak se chránit před negativními vlivy přírody. Toto je hlavní cíl cvičení čchi-kungu
 

Z toho můžete vidět, že máte-li prožít dlouhý a zdravý život, prvním pravidlem je žít v harmonii s cykly přírody a varovat se a chránit před negativními vlivy
 

Po tisíce let Číňané zkoumali vzájemné vztahy všech věcí v přírodě, zvláště s ohledem na lidské bytosti. Z této zkušenosti stvořili různá cvičení čchi-kungu, aby napomohli přivést oběh tělesné čchi do harmonie s přírodními cykly
 

Číňané také objevili, že skrze čchi-kung jsou schopni posilovat svůj oběh čchi a zpomalovat degeneraci těla, získat nejen zdraví, ale také delší život. Uvědomění si, že takové věci byly možné, velmi povzbuzuje nový výzkum a nastává renesance taoismu zejména skrze léčbu

2.1.4. Význam slova „ kung-fu“

V Číně je slovo "kung" často používáno místo "kung-fu", což znamená energii a čas. Každé studium nebo trénink, který vyžaduje mnoho energie a času k naučení nebo k dosažení, je nazýván kung-fu.

 

POZN. V televizi vidíme, jak Číňané skupinově cvičí sestavy „kung – fu“ třeba v parku ve městě. Název může být použit k označení jakékoliv zvláštní schopnosti nebo studia, pokud vyžaduje čas, energii nebo trpělivost. Proto je správnou definicí čchi-kungu je jakékoliv cvičení nebo studium zabývající se čchi, které zabírá dlouhý čas a mnoho úsilí
 

Bylo zkoumáno mnoho různých aspektů lidské čchi, včetně akupunktury, akupresury, masáže, bylinné léčby, meditace a cvičení čchi-kungu. Použití akupunktury, akupresury, masáže a bylinné léčby k upravení proudění lidské čchi se stalo kořenem čínské lékařské vědy. Meditace a pohybová cvičení čchi-kungu jsou čínským lidem široce používána ke zlepšení zdraví nebo dokonce k léčení určitých nemocí
 

3. Svaté knihy taoismu

Je jich více. Nejvýše postavený je muž jménem Lao-c' (= Starý mistr). Je jednou z nejvýraznějších postav čínské filosofie, jejíž historická existence je ovšem nejasná. Čínská tradice umísťuje jeho život do 6. století př. n. l., mnoho moderních škol však jeho existenci staví do 4. století př. n. l., případně jej považuje za kompilát postav několika filosofů z těchto období.

 

Z podnětu lidového náboženství vznikl nový panteon bohů. Na vrcholu tohoto panteonu stojí Lao-c' a pod ním trojice stvořitelských bohů Tři čistoty. Významnou roli hraje také Osm nesmrtelných (Pa-sien). Mezi nejuctívanější bohy patří Kuan-jin nebo Cao-wang, ochránce domácího krbu. V taoismu také nalezneme prvky magie, alchymie a šamanismu, ze kterého také vzešel. Náboženský taoismus (tao t'iao) měl největší rozkvět v 6.-8. století. V dnešní době najdeme náboženský taoismus zejména na Tchajwanu. Přes alternativní medicínu se mu dostává nového rozmachu i v západní civilizaci

 

 

Citát 25 kap. jednoho ze základních děl taoismu „Chrám světla“ , autorem  je Lao-c'

 

25

Existuje cosi - mlžné a beztvaré,
a přece hotové a dovršené.
Povstalo před nebem a zemí.

Je tak tiché ! Tak pusté !
Stojí samo a nemění se.
Proniká vše vůkol a nic je neohrožuje.
Může se pokládat za matku veškerenstva.

Jeho jméno neznám.
Označuji je jako "tao".
Donucen dát mu jméno,
nazývám je "svrchované".

Svrchované - toť unikající.
Unikající - toť vzdalující se.
Vzdalující se - toť vracející se.

Proto: Tao je svrchované,
nebe je svrchované,
země je svrchovaná,
i královské důstojenství je svrchované.
V okrsku zemském jsou čtyři svrchovanosti
a královské důstojenství zaujímá jednu z nich.

Člověk se řídí podle země,
země se řídí podle nebe,
nebe se řídí podle tao,
tao se řídí podle sebe.

 

POZN. Citát z knihy uvádím jako příklad chápání boha v taoismu. Protože jsem křesťan, tak o to víc si vážím Boha Stvořitele ( Boha Bible), který je osobní duchovní bytostí a který neváhal na sebe vzít tělo ( Boží Syn) protože Mu nejsme lhostejní . Náš Bůh není „,mlžný“ ani „beztvarý“, ale neváhá přijmout tělo a přijít za námi řešit náš problém….

 

 

4. Čakry

 

Původ soustavy sedmi čaker je skryt v počátcích indické kultury.Poprvé byl použit v tzv."védách"-čtyřech svatých knihách hinduistů

 

O co jde ?

Ze všech směrů do nás proudí kosmická energie, protéká námi a opět z nás vychází ven. Toto si v běžném životě neuvědomujeme, protože naše vědomí to nevnímá. Nedovede ji zužitkovat ani uskladnit. Právě podél páteře, kde je energie nejsilnější se tvoří mocná energická centra zvaná ČAKRY. Výraz „čakra“ znamená „otáčení, kolo

 

Tím, že čakra vyrábí energii, funguje jako dynamo. Proto se jim říká také „energetická centra“.  Vtahuje do sebe kosmickou energii jako vír vody a vede ji k dalšímu místu. V místě čaker jsou kosmické síly vtahovány do těla nejintenzivněji. Kosmické energie ovlivňují myšlenky a vlastnosti člověka v souladu s jeho karmickými a duševními dispozicemi. Čakry jsou seřazeny podél dráhy mozkového kmene a míchy.Energie uvnitř čaker rotuje ve spirále a jsou vzájemně propojené
 

Každá ze sedmi hlavních čaker je spojená s oblastí fyzického těla (až na několik výjimek). Když dojde k nerovnováze, zasáhne to většinou větší počet čaker, ale obvykle je jedna oblast zasažena výrazněji a jsou zde lokalizovány potíže. V dnešním životě souvisí mnoho nemocí s nižšími čakrami. Mnoho lidí má problémy duchovního rázu, což se soustřeďuje v astrálním těle a projevuje se tělesnou nemocí. Proto je zapotřebí se věnovat hlavně duchovním a emočním stavům pacienta
 

4.1. Zapojení do čaker

Čím vědomější je člověk v jednotlivých oblastech života, tím méně stresu a nezpracovaných prožitků tvoří blokády v čakrách

 

4.2. Je potřeba čakry otevírat

Čím otevřenější a aktivnější jsou pak těmto oblastem příslušející čakry, tím může energie lépe proudit.
Čakry můžeme také považovat za smyslové orgány vibračních polí (energetických těl). Slouží jako přijímače pro všechny frekvence energií a informací, které nás spojují se světem jemnějších energií

 

4.3. Čakry působí mocí

Čakry ale také vyzařují energii přímo do okolí, a mění tak jeho atmosféru. Můžeme jimi vyzařovat léčivé vibrace stejně jako vědomá či nevědomá poselství a ovlivňovat tak lidi, situace v pozitivním i negativním smyslu.
 

 

Závěr o čakrách

Vědění o čakrách se může stát neocenitelným pomocníkem sebepoznání, vést k získání důležitých poznatků o sobě a dopřát si tím naplnění a radost v životě. A to je i naše přání

 

 

5. Prána

 

Prána je univerzální podstatou veškeré energie. Je to životní síla, která proniká vším. Může být statická i dynamická. Je ve všem. V člověku jako v mravenci, v rostlině jako v kameni. Je ve světle, v elektřině, v magnetismu, v pohybu elektronů - jako je melodií v hudbě nebo září v lidských očích. Tento pojem souvisí s hinduismem

 

POZN. Opět panteistické pozadí

 

Zdroj poznatků níže :  „Tajné nauky Tibetu“ od  Eduarda Tomáše

 

Člověk ji dostává dechem, potravou, vzduchem, vodou, sluncem, nejrůznějšími způsoby. Hlavně však ji přijímá svým nervovým systémem a absorbuje ji dýcháním. Přebytek prány se ukládá v mozku a v nervových centrech. A můžeme si při této příležitosti hned říci, že největší množství prány se vytváří sublimací nebo transformací plodivé síly. Jogín ji shromažďuje právě v mozku ( říká se jí „ódžas“)
 

Jogín cvičící tajné nauky a přetvářející vitální síly v ódžas akumuluje její přebytek v mozku, jako by ukládal megawatty elektřiny v obrovském akumulátoru. Tato síla se pak stává zdrojem jeho energie, zdrojem jeho tajných sil a nejdůležitějším pramenem jeho schopností ovládat mysl. Protože je živá, putuje tělem jako proud. Toto proudění je zprostředkováno velice jemnými průduchy, tzv. „nádí“

 

Důležité jsou tři z nich - idá, pingalá a sušumná. Idá probíhá od levé nosní dírky nahoru k mozku a pak podél levé strany páteře až dolů k pohlavním orgánům. Pingalá stejně tak, jenomže po pravé straně páteře. Nejdůležitější ze všech, sušumná, vede středem páteře až do středu lebeční kosti

Tyto tři hlavní nádí musí žák důkladně pročistit, má-li správně postupovat
 

 

POZN. od Evy-terapeutky na serveru https://duchovno.doktorka.cz/prana-zivotni-energie/  , kde se mluví o „práně“

 

V jemnohmotných tělech jsou zaznamenány různé informace nejen ze života diagnostikované osoby, ale i vstupy duchovních bytostí, nebo zemřelých duší.Je nezbytné, aby začínající terapeut-empat měl dostatek vnitřní kázně a nepodléhal prvním dojmům při setkání s neviditelným ezoterním světem. Nemocným spíše pomůže střízlivé odhalení vnitřního postoje, nebo traumatického emočního prožitku, než senzační odhalení života v minulosti.Terapeuti se také většinou dostanou k informacím právě z éterického, nebo emočního pole a tam je střízlivost a rozumné posouzení nezbytné. Jemnohmotná těla nejsou senzací, ale především jemnou energií související s naší duší

 

6.Co to jsou „jemnohmotná těla“ ? 

 

Tím se zabývá „enioanatomie“, celým názvem anatomie jemnohmotných těl. Je novým oborem o poznání člověka. Vznikla koncem 20. století a její sedmitisícileté kořeny dosáhly od prastarých civilizací až do 21. století. Enioanatomie provádí výzkum jemnohmotných těl člověka, popisuje základní anatomické charakteristiky, stavbu, formu, strukturu, topografii, funkce a jejich význam. Je známo, že anatomie jemnohmotných těl je informačně-energetickým základem vývoje člověka, jeho vlastností, zvláštností, schopností, funkcí a funkčních možnost. . Bez symbiózy jemnohmotných těl s fyzickým tělem není možný lidský život v pozemských podmínkách

 

Dnes je již známo, že člověk má fyzické tělo, v symbióze se kterým je 15 základních jemnohmotných těl, 60 komponentních a 105 identických. Jemnohmotná těla jsou postavena dvanácti informačně-energetickými hmotami červeného, oranžového, žlutého, zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého pásma elektromagnetického spektra.

 

POZN. Tady jsme už v oblasti New Age ….

 

 

Diskusní téma: Alternativní medicína I

Datum: 18.01.2018

Vložil: M. C.

Titulek: Je masáž lávovými kameny v dnešní době ještě s duchovním rozměrem?

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat.
Mohu jako křesťan pracovat v zařízení, kde je provozována masáž lávovými kameny, ačkoliv zákazník bere, že je to klasická masáž nahřátými kameny na bodech na těle?
Děkuji předem za odpověď.

Přidat nový příspěvek