5.12.2009 jsme hráli koledy a křesťanské vánoční písně na náměstí v Rokytnici v O.h. Na fotky se můžete podívat níže. Při zahájení akce jsme zahráli dvě koledy . Pak pozdravil shromážděné Ing. Hudousek - starosta města. Na závěr akce jsme pak hráli křesťanské vánoční písně, Na začátku mohlo výt na náměstí až 300 lidí . Na konci zůstala hrstka posluchačů. Jakmile děti rozsítili strom na náměstí a dostali od Mikuláše dárky, tak odešli do tepla domovů i se svými rodiči. Nevadí , i tak to stálo za to !

Upravil : 11.4.2010 Václav Dobiáš

RAY YOUNG SLOUŽÍ V DOMKU NA SBORU 16.7.2009 !!!

 Nejprve jsme vyvěsili naši  sborovou korouhev Iz.58:12

Blanka s praporem při chvalách ....

Zpívající a chválící rodinka, Mikulindovi je u mámy dobře ....Tak tohle nemá chybu : " Pravda Páně vítězí" a vítězit v našich srdcích bude ! Řehoř, Ray, Míla a Anetka Anetka na krabici "s kusem mýdla ...." . Ponechme Karla Kryla stranou, má tam jen hračky a ukazování Naše slečny .....Vládík s Vítkem ....před třemi týdny  ho křtil Ray s VítkemPřímluva za Pavlu krátce předtím než "padla do Ducha ......"Ray mluví po skončení sejití s Vládíkem