Zeisbergův dům odkud pochází David Zeisberg - apoštol indiánů. Představitelé muzea oslovili mecenáše, zda by se nemohl dodnes existující statek, který měl 450 ha, opravit a udělat v něm další památník Moravských bratří

Zeisbergův dům odkud pochází David Zeisberg - apoštol indiánů. Představitelé muzea oslovili mecenáše, zda by se nemohl dodnes existující statek, který měl 450 ha, opravit a udělat v něm další památník Moravských bratří