Martina Soudná, Babička Podzemná a paní Šreflová, vzadu starosta Ing.Paďour

Martina Soudná, Babička Podzemná a paní Šreflová, vzadu starosta Ing.Paďour