Obecenstvo bylo nepočetné a měnilo se

Obecenstvo bylo nepočetné a měnilo se