Začátek mě zasthl v rozpacích, rovnám si tam papíry a v tom větru to bylo náročné

Začátek mě zasthl v rozpacích, rovnám si tam papíry a v tom větru to bylo náročné