Posluchači byli skvělý, mladí a starší sedí spolu a vnímají to, že je Bůh miluje

Posluchači byli skvělý, mladí a  starší sedí spolu a vnímají to, že je Bůh miluje